MỤC LỤC
1.     Mặt hàng than: 2
1.1.       Phương thức vận tải: 3
1.2.       Phương thức giao hàng: 3
1.3.       Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu: 4
1.4.       Một số thông tin liên quan. 5
2.     Mặt hàng sắt thép. 8
2.1.       Phương thức vận tải 8
2.2.       Phương thức giao hàng. 9
2.3.       Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu. 10
2.4.       Một số thông tin liên quan. 12
3.     Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa. 12
3.1.       Phương thức vận tải: 13
3.2.       Phương thức giao hàng: 14
3.3.       Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu: 15
3.4.       Một số thông tin liên quan: 17

Để xem chi tiết, vui lòng TẢI BÁO CÁO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *