MỤC LỤC

1.   Quy mô và kết cấu thị trường: 1
1.1.    Quy mô: 2
1.2.    Cơ cấu: 3
1.3.    Các doanh nghiệp 3PL lớn: 5
2.   Các điểm nhấn trong năm 2019. 8
2.1.    Chương trình hiện đại hóa hệ thống vận tải hàng không quốc gia Hoa Kỳ sẽ hoàn thành vào năm 2025. 8
2.2.    Vận tải đường bộ của Hoa Kỳ đối mặt với những thách thức mới 9
2.3.    Chuỗi cung ứng của nhiều các ngành công nghiệp tại Hoa Kỳ đang thay đổi mạnh do tác động của công nghệ và biến động trong thương mại 10
2.4.    Logistics Xanh trở thành xu hướng quan trọng. 15
2.5.    Xu hướng mua bán sáp nhập trong lĩnh vực giao nhận, công nghệ logistics được thúc đẩy bởi thương mại điện tử. 16
2.6.    Các giải pháp để nâng cao hiệu quả giao hàng dặm cuối tại Hoa Kỳ. 18
3.   Dự báo năm 2020: 19

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Doanh thu thị trường logistics bên thứ 3 (3PL) của Hoa Kỳ, giai đoạn 2014-2018, dự báo đến năm 2022. 2
Hình 2: Cơ cấu thị trường theo nhóm dịch vụ. 3
Hình 3: Dự báo cơ cấu thị trường 3PL của Hoa Kỳ theo nhóm dịch vụ đến năm 2025. 5

Để xem chi tiết, vui lòng TẢI BÁO CÁO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *