Thu thập dữ liệu, áp dụng các tính năng nâng cao bao gồm trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *