Huấn luyện cán bộ công nghệ và người vận hành – chuyển giao, hướng dẫn khai thác có hiệu quả trên thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *