Nhật Bản luôn coi biển cả là nguồn cung cấp thực phẩm chính.

Nước này nằm trong số các quốc gia tiêu thụ thủy sản nhiều nhất thế giới; và hơn 90% lượng thủy sản đánh bắt/nuôi trồng nội địa được tiêu thụ tại thị trường trong nước, theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản.

Đánh bắt hải sản và nuôi trồng thủy sản là hai phân ngành đóng góp đáng kể nhất, chiếm hơn 98% tổng sản lượng thủy sản khai thác nội địa.

Theo Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, hơn 50% lượng thủy sản tiêu thụ tại Nhật Bản được chế biến dưới dạng ướp muối, sấy khô, hun khói, đóng hộp hoặc làm chả cá.

Ngành công nghiệp chế biến thủy sản ngày càng trở nên quan trọng do sở thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chế biến sẵn dễ sử dụng ngày càng gia tăng.

Nhật Bản là nước nhập khẩu thủy sản lớn thứ ba thế giới trong năm 2019 khi kim ngạch nhập khẩu đạt 15,6 tỷ USD và khối lượng nhập khẩu 2,5 triệu tấn. Trong giai đoạn 2015 – 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân của kim ngạch nhập khẩu và khối lượng nhập khẩu lần lượt là 3,1% và -0,2%.

Nhat ban bang 1

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật/Global Trade Tracker, 2020

10 nước nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế giới giai đoạn 2015 – 2019 tính theo khối lượng 

Nhat bản bảng 2

10 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất sang Nhật Bản giai đoạn 2015 – 2019 tính theo giá trị

Nhật Bản bảng 3

10 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất sang Nhật Bản giai đoạn 2015 – 2019 tính theo khối lượng

Nhật Bản bảng 4

10 sản phẩm thủy sản nhập khẩu nhiều nhất vào Nhật Bản giai đoạn 2015 – 2019 tính theo giá trị

Nhật Bản bảng 5

10 sản phẩm thủy sản nhập khẩu nhiều nhất vào Nhật Bản giai đoạn 2015 – 2019 tính theo khối lượng

Nhật Bản bảng 6

Nguồn: Vietnam Biz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *