Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 3 cho Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2020, lượng nhập khẩu đạt 1,7 nghìn tấn, trị giá 7,34 triệu USD, tăng 12,6% về lượng và tăng 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), nhập khẩu hạt tiêu của Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 6,3 nghìn tấn, trị giá 26,9 triệu USD, tăng 1,4% về lượng, nhưng giảm 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt mức 4.264 USD/tấn, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Nhật Bản giảm ở hầu hết các nguồn cung chính, nhưng tăng từ thị trường Ấn Độ với mức tăng 16,4% lên mức 8.004 USD/tấn.

Nhật Bản tăng nhập khẩu hạt tiêu từ thị trường Việt Nam

8 tháng đầu năm 2020, Nhật Bản tăng nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường chính như: Malaysia, Indonesia, Việt Nam. Malaysia là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2020, lượng nhập khẩu đạt 2,4 nghìn tấn, trị giá trên 9 triệu USD, tăng 5,2% về lượng, nhưng giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần hạt tiêu của Malaysia trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản chiếm 38,4% trong 8 tháng đầu năm 2020, cao hơn so với 37,1% trong 8 tháng đầu năm 2019.

Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 3 cho Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2020, lượng nhập khẩu đạt 1,7 nghìn tấn, trị giá 7,34 triệu USD, tăng 12,6% về lượng và tăng 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản chiếm 27,4% trong 8 tháng đầu năm 2020, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Về kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu tháng 10/2020, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính đạt 19 nghìn tấn, trị giá 48 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng 4,9% về trị giá so với tháng 9/2020, so với tháng 10/2019 tăng 11,9% về lượng và tăng 17,1% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trong tháng 10/2020 ước đạt 2.526 USD/tấn, tăng 0,9% so với tháng 9/2020 và tăng 4,6% so với tháng 10/2019.

Tính chung, 10 tháng năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu giảm 4,6% về lượng và giảm 15,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 239 nghìn tấn, trị giá 537 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu ước đạt 2.247 USD/tấn, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Dự báo giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trong thời gian tới do Trung Quốc tăng lượng thu mua sau những tháng nhập khẩu với số lượng thấp.

Nguồn: Công Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *