Phú Yên dự kiến cần hơn 22 nghìn tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Dự kiến tổng nguồn vốn đưa vào cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Phú Yên là 22.100 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao.

Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thì giai đoạn 2016-2020 nêu rõ, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật.

Phú Yên dự kiến cần hơn 22 nghìn tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 - Ảnh 1.

Trong đó, Phú Yên đã chủ động rà soát, cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết; bố trí vốn tập trung cho những dự án cấp bách. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, hiện đại; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực…

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Phú Yên đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến tổng nguồn vốn đưa vào cân đối là 22.100 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao và tăng 72% so với kế hoạch vốn thực tế bố trí giai đoạn 2016-2020. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 5.400 tỷ đồng; ngân sách địa phương gần 16.700 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, các đại biểu thống nhất trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,5%/năm; đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 3.800 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 95 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm đạt trên 90%.

Nguồn: cafef.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *