Phần mềm giúp quản lý các dịch vụ Bảo hành, Khách sạn, Spa, Thẩm mỹ viện,Công chứng, Du lịch,…