Tiêu chí để đánh giá một dự án thành công hay không đó chính là hiệu quả kinh tế mà dự án đó mang lại, chất lượng dự án, tiến độ thực hiện dự án,… Đa phần, các công trình xây dựng ở Việt Nam đều chậm tiến độ bàn giao và điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến lợi ích các bên liên quan. Để một dự án được bàn giao đúng tiến độ thì công tác Quản lý tiến độ thi công công trình phải được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học.

Phần mềm quản lý tiến độ thi công Starlinks ra đời – là giải pháp toàn diện trong quản lý tiến độ thi công, giúp giải quyết được những khó khăn trong công tác quản lý tiến độ, đồng thời khiến công việc quản lý tiến độ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

CHỨC NĂNG QUẢN LÍ TIẾN ĐỘ CỦA PHẦN MỀM

Quản lý công việc

Hệ thống tương tác thông minh giúp cho những người tham gia xử lý công việc nắm rõ tất cả những thông tin chính của một công việc:

 •  Ai là người giao việc
 •  Tên và nội dung (có thể đính kèm văn bản hoặc file nội dung)
 •  Ai là người chịu trách nhiệm chính
 •  Bộ phận, cá nhân tham gia xử lý công việc
 •  Bộ phận, cá nhân tham khảo công việc
 •  Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
 •  Toàn bộ tiến trình công việc: sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật
 •  Trạng thái công việc: đang thực hiện, gần quá hạn, đã hết hạn, đề nghị kết thúc và kết thúc
 •  Công cụ hỗ trợ thêm
 •  Theo dõi, báo cáo, cho ý kiến hoặc chỉ đạo trên một công việc
 •  Đính kèm nhiều file trong một dòng công việc
 •  Ủy quyền công việc cho một cá nhân khi đi công tác
 •  Tạo tên dự án : đưa tất cả công việc liên quan đến một dự án để dễ theo dõi, xử lý
 •  Xem diễn tiến mới nhất
 •  Tạo lịch cá nhân để theo dõi
 •  Phân loại công việc : chưa hoàn thành, chuyển giao, kết thúc
 •  Thống kê công việc tổng thể và của bản thân
 •  Tìm kiếm công việc theo từ khóa
 •  Lưu trữ tất cả công việc kết thúc để tiện việc tham khảo

Trao đổi công việc

 •  Công cụ tạo những phòng riêng cùng trao đổi các chủ đề công việc
 •  Giới hạn cá nhân, bộ phận có thể truy cập chủ đề trao đổi chủ đề đã tạo
 •  Đính kèm nhiều tập tin để tiện tham khảo

 Tủ hồ sơ cá nhân

 •  Lưu trữ dữ liệu cá nhân
 •  Chia sẻ cho những thành viên khác được phép truy xuất dữ liệu

 Báo cáo định kỳ

 •  Cấp N báo cáo lên cấp N-1, cấp N-1 nhận được báo cáo dạng tổng hợp sẽ tiếp tục lập tiếp các báo cáo riêng của mình + Report tổng hợp từ cấp N, sau đó tiếp tục báo cáo đến cấp N-2, cứ thế cho đến Root, Root sẽ nhận được báo cáo tổng hợp toàn bộ tình hình công việc
 •  Các thông tin cần báo cáo định kỳ:
  •  Các công việc đã thực hiện, hoàn thành
  •  Các công việc đang thực hiện
  •  Các công việc chưa thực hiện
  •  Các công việc dự kiến (Plan)
  •  Các khó khăn, giải pháp đề xuất

Với Starlinks công việc quản lí tiến độ thi công trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết! Hãy liên hệ với chúng tôi để có giải pháp hiệu quả chuyên nghiệp cho công việc quản lý tiến độ của mình!