Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay đạt 5,57 tỉ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 1,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 26,9% so với cùng kỳ và chiếm 23,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Trong khi đó, xuất sang thị trường Nhật Bản đạt trên 870 triệu đô la Mỹ, giảm 3,7% so với cùng kỳ và chiếm 15,8% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Hàn Quốc là ba thị trường xuất khẩu thuỷ sản lớn thứ ba, tư và năm của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay, với kim ngạch lần lượt đạt trên 628,3 và 591,5 và 491,6 triệu đô la Mỹ, lần lượt tăng 9,56%, giảm 15,56% và tăng 0,04% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, ở khía cạnh nhập khẩu, tám tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 1,34 tỉ đô la Mỹ thủy sản từ các nước, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng như các năm, Việt Nam nhập khẩu thuỷ sản lớn nhất từ Ấn Độ, với kim ngạch trên 229,1 triệu đô la Mỹ, tăng 41,31% so với cùng kỳ và chiếm 16,98% tổng kim ngạch nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam.

Na Uy và Đông Nam Á là hai thị trường Việt Nam đã nhập khẩu thủy sản lớn thứ hai và ba trong tám tháng đầu năm nay, với kim ngạch lần lượt đạt 156,6 và 144,8 triệu đô la Mỹ, tăng lần lượt 16,55% và 19,38% so với cùng năm ngoái.

Với kết quả xuất, nhập khẩu như nêu trên, trong tám tháng đầu năm nay, ngành thuỷ sản Việt Nam đã xuất siêu được 4,23 tỉ đô la Mỹ.

Có một điểm đáng lưu ý, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, đó là trong riêng tháng 8-2021- thời điểm Việt Nam bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19- thì cả xuất lẫn nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam đều sụt giảm khá mạnh.

Theo đó, xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 8-2021 của Việt Nam đạt hơn 595 triệu đô la Mỹ, giảm 30,28% so với tháng trước và giảm 26,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu thuỷ sản đạt 147,5 triệu đô la Mỹ, giảm 15,09% so với tháng trước đó và giảm 2,55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, riêng trong tháng 8-2021, thuỷ sản Việt Nam vẫn xuất siêu được 447,5 triệu đô la Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *