Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, thặng dư thương mại trong 10 tháng đầu năm đã lên tới 18,72 tỷ USD, trong đó thặng dư tháng 10 ước đạt 2,2 tỷ USD.

Việt Nam báo cáo thặng dư thương mại 18,72 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 10.

Thặng dư đã trở nên lớn hơn thành tích 9 tháng đã được báo cáo trước đó là 16,52 tỷ USD.

Vào tháng 1 đến tháng 10. Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Nước này bị thâm hụt thương mại 28,2 tỷ USD với Trung Quốc kể từ đầu năm.

Nền kinh tế Đông Nam Á xuất khẩu sản phẩm trị giá 37,6 tỷ USD sang Trung Quốc, tăng 14% trong khi chi 65,8 tỷ USD để mua hàng hóa Trung Quốc, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với thị trường Hoa Kỳ, Việt Nam xuất siêu 50,7 tỷ USD trong 10 tháng. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với doanh thu 62,3 tỷ USD, tăng 24%, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm 2,4% xuống 11,6 tỷ USD.

Tính chung 10 tháng, xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt 229,27 tỷ USD, tăng 4,7%, trong khi nhập khẩu ước tính đạt 210,55 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu và 34 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *