Trung Quốc đã thông báo đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về dự thảo các quy định mới đối với các sản phẩm giấy dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em như khăn giấy, khăn ướt, tã giấy…

Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc thuộc Cơ quan Tiêu chuẩn hoá Trung Quốc vừa qua đã thông báo đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về dự thảo các tiêu chuẩn mới đối với các sản phẩm giấy dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chẳng hạn như khăn giấy, giấy vệ sinh, khăn ướt, tã giấy, giấy viết và sách cho trẻ em.

Các tiêu chuẩn này sẽ quy định các thuật ngữ, định nghĩa, phân loại, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu ghi nhãn đối với các sản phẩm giấy dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm giấy dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em được sản xuất hoặc được bán trên thị trường Trung Quốc.

Các sản phẩm giấy dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em có mã HS 4802, 4803, 4818, 4901, 4903, 4904, 4909, 9701 hoặc mã ICS: 85 sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn này. Trung Quốc cho biết việc đưa ra các tiêu chuẩn mới nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Hiện tại, Trung Quốc chưa thông báo chính thức ngày áp dụng các tiêu chuẩn mới.

Nguồn: Tạp chí Công Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *