Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ ngày 18/8, phía Trung Quốc yêu cầu thay đổi quy trình giao nhận hàng qua Cửa khẩu Tân Thanh, đặc biệt với nhóm hàng nông sản với lý do để nâng cấp công tác phòng chống dịch của phía bạn.

Cụ thể, tuyệt đối không cho lái và chủ hàng đưa xe hàng sang bên bạn và phải giao xe hàng để lái xe của họ đưa đến nơi giao hàng, sau khi hết hàng trên xe họ đánh xe không ra bãi trao trả. Như vậy sẽ phát sinh một số khó khăn và chi phí cho doanh nghiệp như xuất hàng chậm hơn, một số rủi ro phát sinh. Do đó, Sở Công Thương các địa phương cần khuyến cáo đến các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, chủ động trong việc vận chuyển nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh trong thời gian này để tránh thiệt hại.

Theo thống kê, ngày 18/8/2021, tại cửa khẩu Hữu Nghị, số xe xuất khẩu là 312 xe, nhập khẩu 484 xe (trong đó 465 xe hàng, 19 xe mới). Xe tồn tại Trung Quốc là 352 xe, xe Việt Nam chờ xuất là 115 xe.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, số xe xuất khẩu là 133 xe (115 xe hàng, 18 xe không), trong đó thanh long là 67 xe; nhập 133 xe (trong đó 43 xe hàng, 90 xe không). Xe tồn tại Trung Quốc là 597 xe, tồn ở bãi Bảo Nguyên 290 xe. Xe Trung Quốc tồn tại bãi là 20 xe.

Tại ga Đồng Đăng, không có toa hàng xuất khẩu, nhập 17 toa hàng.

Tại cửa khẩu Chi Ma, xuất 47 xe, nhập 44 xe, tồn tại cửa khẩu 163 xe. Còn tại cửa khẩu Cốc Nam, xuất 0 xe, tồn tại cửa khẩu 15 xe.

Nguồn: Báo Công Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *