SỐ HÓA: Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống

 • Số hóa (bản đồ số) quy hoạch vùng nuôi trồng
 • Số hóa quy trình canh tác và thu thập dữ liệu
 • Truy xuất nguồn gốc nông sản
 • Thu thập dữ liệu xử lý sau thu hoạch (phân loại, khử khuẩn, kiểm định chất lượng)
 • Thu thập dữ liệu đóng gói, dán nhãn.

MÔ HÌNH HÓA CHUỖI CUNG ỨNG SỐ CHO NÔNG SẢN Khảo sát, phân tích, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao thiết bị/ hệ thống:

 • Hệ thống logistics số: quản lý kho hàng, quản lý vận tải – giao hàng.
 • Sàn giao dịch thương mại điện tử: giới thiệu, tìm kiếm, đặt hàng, giao hàng, thanh toán,…
 • Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng: dự báo cung – cầu, xử lý đơn hàng, kế hoạch & điều hành kho vận bảo đảm thực hiện đơn hàng chủ động.
 • Kết nối bán hàng đa kênh, liên sàn,…

ĐẨU TƯ PHÁT TRIỂN Cùng đầu tư, khai thác các hệ thống:

 • Sàn giao dịch TMĐT nông sản (Mekong Fresh, …)
 • Hệ thống vận hành các trung tâm Thu mua, Kho hàng, vận tải
 • Hê thống chợ đầu mối, phân phối, bán lẻ
 • Trung tâm xuất nhập khẩu đường biên,…