ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Nguyen Viet Thang
Chairman

Do Hoang Anh
Vice Chairwoman

Tran Chi Dung
Chief Executive Officer

Vu Hong Duong
VP of Investment

Nguyen Thi Hong Viet
VP of Supply Chain

Vu Anh Tuan
VP of Strategy & Planning

Nguyen Thi Ngoc Hiep
Operations Manager

BAN TƯ VẤN

Dr. Nguyễn Trí Dũng
Minh Tran Co., Ltd

Dr. Thomas Sim
Chairman AFFA

Nguyen Quang Thanh
Hoang Ha Logistics

CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI