CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NHỮNG NGÔI SAO LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần Logistics Những Ngôi Sao Liên Kết được sáng lập bởi các thành biên có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như thương mại, logistics, công nghệ thông tin, tự động hoá, y tế cộng đồng, giáo dục nghề nghiệp, hoạch định chính sách, tài chính và đầu tư.

Công ty tập trung vào nghiên cứu ứng dụng công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm nhằm hỗ trợ khách hàng đổi mới phương thức kinh doanh, khai thác hiệu quả tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm, uy tín thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Chức năng chính của công ty là thiết kế, cung cấp và hỗ trợ quản lý vận hành các chuỗi cung ứng, mạng cung ứng kỹ thuật số.

Hoạt động gần đây nhất của công ty là cung cấp hệ thống mô hình mô phỏng các hệ thống quản lý giao nhận vận tải quốc tế, quản lý kho hàng, vận tải đa phương thức, quản lý chuỗi cung ứng (phòng Logistics Lab) tại Đại học Thủ Đô Hà Nội (tháng 11/2019); Thiết lập sàn Thương mại điện tử Vải Thiều Bắc Giang (tháng 6/2020); Thử nghiệm giải pháp Logistics Hàng không mô phỏng quá trình vận tải trái vải thiều xuất khẩu, hỗ trợ kinh doanh nông sản thông qua sàn Thương mại điện tử, với sản phẩm tiêu biểu là vải thiều Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang.