Ngay kể từ khi thành lập Starlinks™ luôn hiểu rõ trách nhiệm xã hội của mình để đảm bảo lợi nhuận công ty vừa đảm bảo cũng như cam kết sự kết nối thành công các đối tác và khách hàng. Đối với xã hội và cộng đồng trong quá trình hoạt động chúng luôn đặc biệt coi yếu tố “đạo đức” là lên hàng đầu.

Chúng tôi cam kết rằng, sự tư vấn hỗ trợ của mỗi cá nhân của Starlinks™ luôn dựa trên đạo đức nghề nghiệp cũng như trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, sự cam kết về trách nhiệm xã hội sẽ tạo nên một tổ chức thống nhất, nâng cao uy tín và tạo nên các mối liên kết quan trọng với cộng đồng.